Particulieren

De professionele bemoeienis zal ten eerste bestaan uit de vaststelling van het punt waar u zich momenteel in uw leven bevindt en van de problemen die zich voordoen. Problemen die een stagnatie veroorzaken in uw persoonlijke ont-wikkeling. Meestal verergert de situatie wanneer u pogingen onderneemt om de situatie op te heffen. Als psychosyntheticus kan ik u van dienst zijn wanneer u uw problemen niet meer met verworvenheden uit het verleden kunnen worden opgelost en helder (uit)zicht op uw toekomst is verdwenen.

Ik maak weloverwogen gebruik van mentale trainingstechnieken. Deze worden veelal als ondersteunend ervaren, wanneer er naar innerlijke verdieping en inzicht in het eigen functioneren gezocht wordt. De methode die gebruikt wordt heet Psychosynthese. Psychchosynthese bevordert individuele bewustwording via het daadkrachtig inzetten van specifieke modellen en technieken.

Als psychosyntheticus maak ik gebruik van een protocol genaamd "het Interventieplan". Het interventieplan heeft tot doel om uw problemen op te lossen of de invloed daarvan te verkleinen. Middels dit plan bent u medeschepper van uw eigen proces, waarbij u geen patiënt, maar opdrachtgever bent. Samen kijken we naar en werken we aan de verwezenlijking van de gestelde doelstelling.

Tarief particulieren:   € 60,- (incl. BTW)