Psychosynthese

Psychosynthese is een methode die tot doel heeft, verdieping en inzicht in het eigen functioneren te verkrijgen. Daarbij wordt de individuele bewustwording bevorderd via het daadkrachtig inzetten van specifieke modellen en technieken. Psychosynthese activeert de scheppende functies die nodig zijn om te zien wat mogelijk is en om te verwezenlijken wat haalbaar is.

Terreinen waar psychosynthese inmiddels haar nut heeft bewezen:

De psychosyntheticus:

De psychosyntheticus beoefent zijn beroep op 3 niveaus:

Individueel: Individuele begeleiding en coaching
Groep: Leiderschapsfuncties in HRM-afdelingen, teambegeleiding en opleiding.
Organisatorisch: Bedrijfsstrategische ondersteuning en leiderschapsfuncties

De psychosyntheticus maakt gebruik van een protocol genaamd "het Interventieplan". Daarbij wordt door de psychosyntheticus weloverwogen gebruik gemaakt van mentale trainingstechnieken. De psychosyntheticus is opgeleid om ondersteuning te bieden aan individuen en organisaties bij de oplossing van existentiële vraagstukken.